Wednesday, December 28, 2016

LIKE MOSES MIRACLE!!


Sebuah fenomena pasang surut air laut yg terjadi dua tahun sekali di Korea Selatan dianggap seperti lautan yang dibelah oleh Nabi Musa as. Oleh kerana itu dinamakan 'Moses Miracle'!
Amat menakjubkan apabila melihat air laut surut, maka muncullah sebuah jalan baru yang panjangnya 2.8 km dan lebar 40 m. Jalan tersebut menghubungkan antara Pulau Jindo dan Pulau Modo.
Mereka mengadakan festival apabila fenomena ini berlaku dan dihadiri oleh pelancong dari seluruh pelusuk dunia.
Fenomena ini tersebar apabila seorang duta besar Perancis yang mengunjungi 2 pulau ini menulisnya di surat khabar Perancis pada tahun 1975.
Legenda di sebalik fenomena ini mengatakan, ketika desa di Pulau Jindo diserang oleh segerombolan harimau, semua penduduknya lari dengan perahu mereka ke Pulau Modo, kecuali seorang nenek tua yang tertinggal.
Dalam keadaan putus asa, nenek tua tadi berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkannya dan terbelahlah laut sehingga wujud jalan yang menghubungkan Pulau Jindo dan Modo yang menyelamatkan nenek tua tersebut.


-Debu-

No comments:

Post a Comment