Friday, January 6, 2017

CENDEKIAWAN ISLAM DI BIDANG PERUBATAN: IBNU RUSYD

Lebih dikenali di Barat dengan nama Averrous. Ibnu Rusyd lahir di Cordoba, Sepanyol, tahun 1126 M. Ibnu Rusyd adalah seorang cendekiawan Muslim yang cerdas yang menguasai banyak disiplin ilmu.
Dalam dunia ilmu kedoktoran, Ibnu Rusyd dikenali sebagai seorang perintis ilmu jaringan tubuh. Dia juga berjasa dalam bidang pemerhatian pembuluh-pembuluh darah serta penyakit cacar.
Selain doktor, beliau juga ahli falsafah, sastera, logik, ilmu pasti, di samping dia sangat menguasai dalam pengetahuan keislaman, khususnya dalam tafsir Al-Qur’an dan Hadis, ataupun dalam bidang hukum dan fiqah. Kitab terkenalnya adalah BIDAYATUL MUJTAHID.
Dalam ilmu kedoktoran, Ibnu Rusyd mempunyai lebih dari dua puluh buku. Salah satu buku karangannya, AL-KULLIYYAT FI AL-THIBB yang diterjemahkan ke dalam bahasa latin, merupakan ikhtisar kedoktoran yang terlengkap untuk zamannya, dan diterbitkan di Padua pada tahun 1255 M. Salinanya dalam bahasa Inggeris dikenali dengan nama GENERAL RULES OF MEDICINE, dicetak berulangkali di Eropah.
Karya-karyanya dalam bahasa Arab kira-kira berjumlah 78 buah, yang masih tersimpan rapi di perpustakaan Escurial, Madrid, Sepanyol. Dia meninggal pada tahun 1198 M di kota Maroko.

Kredit: alkurawi

-Debu-

No comments:

Post a Comment